پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

انتشارات کیفیت

درانتشارات کیفیت تحقیق، توسعه وآموزش مستمر وپیوسته از جایگاهی خاص برخوردار است وبا نشر کتابهای مختلف در زمینه های فنی وعلمی کاربردی مربوط به  صنعت برق وتاسیسات اقدامات موثری نموده واطلاعات مفیدی را در قالب نشر کیفیت به صنعتگران این حرفه و به ویژه مصرف کنندگان خود ارائه   می نما ید. و با استقرار سیستم های مدرن مدیریت گامهای اساسی در جهت دستیابی به دانش حرفه ای در این رشته  وانتشار آن برداشته است.

 

پیشینه و اهداف نشر کیفیت

انتشارات کیفیت در سال 1378 با هدف تولید منابع علمی و آموزشی معتبر و به منظور پرورش استعدادهای نسل جوان و نیز ترویج علم تاسیس شد و تاکنون بیش از 100 عنوان کتاب  منتشر کرده است. از ویژگی‌های بارز کتاب‌های این مؤسسه دقت علمی، نوآوری و رویکردحرفه‌ای است که بارها از سوی سازمان‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور مورد تأیید و تشویق قرار گرفته است.