پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

همکاری

 

انتشارات کیفیت

در راستای توسعه فعالیتهای خود در جهت توسعه ونشر کتابهای فنی ومهندسی از همه متخصصین

رشته های برق وتاسیسات دعوت به همکاری می نماید.

کانال تلگرام: keyfiatpub@