پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

آدرس پخش و فروش کتاب

پخش کیان .

تهران .خیابان انقلاب . خیابان 12 فروردین . کوچه نوروز . پلاک 27. طبقه اول .تلفن 66416446

پخش فدک :

تهران . خیابان انقلاب .خیابان منیری جاوید . بعد از لبافی نژاد و جمهوری . شماره 10 . تلفن 66465831