پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

تکنولوژی استحصال طلا

تکنولوژی استحصال طلا
ناشر کیفیت
نویسنده
تعداد صفحات ۲۵۰
خرید اینترنتی کتاب خرید اینترنتی کتاب

در کتاب حاضر تکنولوژی استخراج و تولید طلا از منابع آن در 7 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول کتاب شامل کلیاتی درباره تاریخچه طلا، کانی‌ها، خواص و کاربردهای ویژه طلا می‌باشد. در فصل دوم به انواع کانسارهای طلا و مناطق طلادار در ایران اشاره شده است. روش‌های فرآوری طلا از قبیل روش‌ ثقلی و دستگاه‌های مورد استفاده در این روش، روش لیچینگ و شیمی واکنش‌ها در این روش، مراحل اجرای روش هیپ لیچینگ و ملاحظات مهم در این روش به ترتیب در فصل‌های سوم، چهارم و پنجم گردآوری شده است. در فصل ششم نمونه‌هایی از فلوشیت‌های استحصال طلا در معادن مختلف جهان به همراه اطلاعات میزان تولید طلا و نوع کانسنگ آورده شده است و در پایان با توجه به ملاحظات زیست محیطی که در صنعت فرآوری طلا به ویژه در مورد طلا بایستی جدی گرفته شود، فصل هفتم این کتاب به نحوه مدیریت پسماند در کارخانه‌های طلا می‌پردازد.

                                   

                                              "  فهرست مطالب "

عنوان

فصل 1 : کلیات طلا

     1-1-توسعه تاریخی  1-2- تاریخچه طلا در ایران 1-3- خواص فیزیکی طلا 1-4- خواص شیمیایی طلا 1-5- تولید طلا 1-6- کانی های طلا 1-7- کاربردهای طلا

فصل 2 : کانسارهای طلا

 2-1- مقدمه 2-2- تقسیم بندی کانسارهای طلا 2-3- رده بندی کانسار طلا در ایران

فصل 3 : روش های فیزیکی و فیزیکی شیمیایی تغلیظ و آماده سازی طلا

3-1- مقدمه  3-2- جیگ 3-3- میز لرزان 3-4-اسپیرال 3-5- تغلیظ کننده های گریز از مرکز 3-5-1- نلسون 3-5-2 فالکون  (               ) 3-5-3- جداکننده مولتی گرویتی (             ) 3-6- مطالعه موردی 3-7- عوامل مهم در کاربرد روش ثقلی 3-8- فلوتاسیون 3-9- استحصال طلا از کانسنگ های مقاوم 3-9-1- تشویه 3-9-2- اکسیداسیون بیولوژیکی 3-9-3- اکسیداسیون تحت فشار 3-9-4- اکسیداسیون قلیایی ، مکانیزم اکسیداسیون آرسنوپیریت و پیریت

فصل 4 : استحصال طلا از کانسنگ

4-1- مقدمه 4-2- ملغمه کاری 4-2-1- روش ملغمه کردن 4-2-2- فاکتورهای مؤثر در ملغمه سازی 4-3- لیچینگ 4-3-1-لیچینگ در تانک همزن دار 4-3-2- هیپ لیچینگ 4-3-3- دامپ لیچینگ 4-3-4- لیچینگ درجا 4-4- شیمی فرآیند لیچینگ طلا 4-4-1- سیانوراسیون 4-4-2- انحلال طلا در فرآیند سیانوراسیون 4-4-3-تئوری سیانوراسیون طلا 4-4-4- عوامل موثر در سیانوراسیون ، اثر غلظت سیانور ، اثر

 محیط ، اثر درجه حرارت محلول ، اثر اکسیژن ، اثر نور و سطح ، اثر اندازه ذرات ، همزدن ، تأثیر یون های PH

خارجی در سیانوراسیون طلا ، اثر ترکیب های کربناته 4-4-5- سرعت سیانوراسیون طلا 4-4-6- بازیابی طلا از محلول ، جذب توسط کربن فعال ، مکانیزم جذب طلا بر کربن فعال ، خواص شیمیایی مؤثر بر بازدهی جذب ، فعال سازی دوباره کربن ، فرآیند کربن در پالپ (           ) فرآیند کربن در لیچ (            ) فرآیند کربن در محلول (                ) مقایسه دو روش (                      ) ، استفاده از هوا یا اکسیژن در سیستم های جذب توسط کربن ، جذب توسط رزین های یونی ، رزین در محلول (             ) ، رزین در پالپ (           ) ، بازیابی طلا ( الوشن ) ، استخراج حلالی طلا (                           ) ، ترسیب با روی 4-5- انحلال طلا با تیواوره        (             ) 4-5-1- شیمی واکنش ها در فرآیند تیواوره 4-5-2- مزیت های انحلال با تیواوره 4-5-3- عوامل مؤثر در انحلال طلا با تیواوره 4-5-4- بازیابی طلا از محلول تیواوره 4-6- انحلال تیوسولفاتی طلا 4-7- کلریناسیون 4-7-1- مکانیزم انحلال طلا 4-7-2- سرعت انحلال کلریدهای طلا 4-8- انحلال طلا با تیوسیانات 4-9- سایر حلال های طلا

فصل 5 : هیپ لیچینگ طلا

5-1- مقدمه 5-2- هیپ لیچینگ به عنوان یک روش فرآوری 5-3- اجزاء هیپ لیچینگ 5-3-1- خردایش 5-3-2- آگلومراسیون 5-3-3- اجرای هیپ لیچینگ ، روش گستردن پد با استفاده مجدد ، روش گسترش پد دائمی ، روش لیچیگ دره ای 5-3-4- روش های ساخت توده ، احداث توده با استفاده از تراک ، روش ساخت به صورت کپه های منفرد ، ساخت توده با استفاده از نوار نقاله ، 5-3-5- روش های پاشش محلول ، روش سیلابی ، پاشش قطره ای یا امیترها ، پاشش با استفاده از لرزانک ، پاشش با استفاده از پاشنده تقابلی ، 5-4- انتخاب مکان مناسب برای هیپ لیچینگ 5-4-2- ارزیابی انتخاب محل 5-5- ملاحظاتی بر احیاء محل هیپ لیچینگ و بستن کارخانه

فصل 6 : مدارهای کارخانه طلا

6-1- مقدمه 6-2- مدار جریان کارخانه های صنعتی 6-2-1- کانسنگ (                  ) 6-2-2- کانسنگ       (                     ) 6-2-3- کانسنگ (                        ) 6-2-4- (                                            )

6-2-5- کانسنگ (                   ) 6-2-6- کانسنگ (                      ) 6-2-7- کانسنگ (               )   6 -2-8- کانسنگ (                       )

فصل 7 : مدیریت پسماند در کارخانه های طلا

7-1- مقدمه 7-2- نوع باطله ها و پارامترهای کنترل پساب 7-2-1- سیانور ، تخریب طبیعی ، اوزناسیون        (                 ) ، اکسیداسیون باکتریایی ، فرآیند  (            ) ، فرآیند (                                          )

تبادل یونی ، مقایسه روش های مختلف حذف و بازیابی سیانور  7-2-2- سولفیدها ، تولید اسید آبگیری سولفیدها ، پیش بینی و محاسبه (              ) ، مدیریت (                 ) 7-2-3- آرسنیک

 

ناشر کیفیت
نویسنده
نوبت چاپ 2
تاریخ چاپ ۱۴۰۲
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۵۰
زبان کتاب فارسی
خرید اینترنتی کتاب خرید اینترنتی کتاب

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.