پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

بازرسی با روش مایع نافذ

بازرسی با روش مایع نافذ
ناشر کیفیت
نویسنده
تعداد صفحات ۱۶۵
خرید اینترنتی کتاب خرید اینترنتی کتاب

بازرسی با مایعات یکی از روشهای ازمونهای غیر مخرب میباشد که به طور وسیع در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرد از قبیل صنعت نفت.گاز.هواپیمایی.و...

فصل اول تاریخچه بازرسی با مایع نافذ

فصل دوم انواع ازمایشات جوش

فصل سوم ناپیوستگی ها

فصل چهارم ساختمان چشم انسان وقدرت بینایی ان

فص پنجم اصول بازرسی با مایع نافذ

فصل ششم اماده سازی قطعه

فصل هفتم مواد نافذ

فصا هشتم روشهای اعمال ماده نافذ و زمان ماندن آن

فصل نهم پاک کردن مایع نافذ اضافی از سطح

فصل دهم اشکار ساز

فصل یازدهم انتخاب نوع ماده نافذ

فصل دوازدهم سیستمهای کنترل

فصل سیزدهم تاثیر طبیعت عیب بر بازرسی

فصل چهاردهم تفسیر

فصل پانزدهم ارزیابی نشانه های مربوط

فصل شانزدهم برسی ازمایشهای مایع نافذ بر روی مواد نافذ

فصل هیفدهم گزارش نویسی

فصل هیجدهم اقدامات ایمنیدر بازرسی مایع نافذ

ناشر کیفیت
نویسنده
طبقه بندی
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۶۵
زبان کتاب فارسی
خرید اینترنتی کتاب خرید اینترنتی کتاب

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.