پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

بازرسی جوش با روش چشمی

بازرسی جوش با روش چشمی
ناشر کیفیت
نویسنده
تعداد صفحات ۴۴۰
خرید اینترنتی کتاب خرید اینترنتی کتاب

یکی از روشهتی ازمونهای غیر مخرب که به طور وسیع در بسیاری از صنایع از قبیل صنایع نفت.گاز پتروشیمی و...مورد استفاده قرتر میگیرد

فصل اول ویژگی ها و وظایف بازرس جوش: 1.1بازرس جوش 2.1وظایف بازرس جوش 3.1 دسته بندی بازرسان جوش 4.1 ویژگی بازرسان جوش

فصل دوم  آشنایی با فولاد ها و روشهای نام گزاری آنها

فصل سوم ساختار و خواص فولاد

فصا چهارممعرفی روشهای جوشکاری ومنابع مورد استفاده در جوشکاری

فصل پنجم فرایندهای جوشکاری

فصل ششم انواع اتصالات انواع جوش

فصل هفتم علایم قراردادی ونقشه خوانی

فصل هشتم متالوژی جوش

فصل نهم ازمایشات جوش

فصل دهم تشریح کامل بازرزسی چشمی

فصل یازدهم تجهیزات بازرسی چشمی

فصل دوازدهم نور و روشهای نور پردازی در بازرسی چشمی

فصل سیزدهم عوامل موثر بر کیفیت بازرسی چشمی

فصل چهاردهم جوش ایده ال

فصل پانزدهم پیچیدگی در سازه های جوشکاری و راهکارهای جلوگیری از ان

فصل شانزدهم طبقه بندی عیوب جوشکاری

فصل هفدهم نحوه بررسی جوش ها و حد پزیرش عیوب جوش

فصی هیجدهم تعمیر عیوب جوش

فصل نوزدهم ارزیابی دستور العمل جوشکاری و تایید صلاحیت جوشکاری

فصل بیستم ارزیابی مهارت جوشکار

فصل بیست ویکم معرفی برخی استاندارها و کدهای رایج

فصل بیست ودوم گزارش نویسی

فصل بیست وسوم ایین نامه های جوشکاری وبرشکاری گرم

ناشر کیفیت
نویسنده
طبقه بندی
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۴۴۰
زبان کتاب فارسی
خرید اینترنتی کتاب خرید اینترنتی کتاب

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.