کتاب ها » آموزش الکترونیکی

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

کتاب جامع برق جلد اول


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس ایوب سعیداوی و مهندس عکاف
قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب جامع برق جلد دوم


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس ایوب سعیداوی
قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک ها


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: علی عراقی،فتح الله نظریان،احمد معیری
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

محاسبه و طراحی موتورهای االکتریکی القایی سه فاز


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: علی عراقی،علی رحیمیان پرور،محمد حیدری،احمد معیری
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی القایی تک فاز اونیورسال،سیم بندی آرمیچر


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: علی عراقی و همکاران
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کولر های آبی ساختمان ، تعمیر و نگهداری با ویرایش جدید


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: علی عراقی، احمد معیری، محمد حیدری، علی رحیمیان پرور
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

تعمیر و بازپیچی آرمیچرهای جریان مستقیم


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: رابرت روزنبرگ
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه های اتمی و آبی جلد دوم


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس ایوب سعیداوی
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

ماشین های الکتریکی


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مسلم نیکزاد
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

تعمیر ونصب ماشین لباسشویی (به انضمام سوالات آزمونهای پایان دوره)


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس محسن مسعودی، مهندس سهیل ظریفی
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

تعمیر موتورهای الکتریکی سه فاز القایی


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس صموتی و مهندس خدادای ومهندس ترکمانی
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان