کتاب ها » فنی و حرفه ای » تاسیسات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

تعمیر کار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس علی میاح
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کولر های آبی ساختمان ، تعمیر و نگهداری با ویرایش جدید


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: علی عراقی، احمد معیری، محمد حیدری، علی رحیمیان پرور
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

سوالات چهار گزینه ای جوش برق درجه 1و2


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس امید میاح
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

طراحی لوله کشی تهویه مطبوع


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: علی میاح-سیداحمدپورسیدمهدی
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب نصب تعمیر کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس علی میاح
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کنترل ماشینهای الکتریکی


ناشر: دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده: فرزاد تهامی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

ماشین‌های الکتریکی ویرایش 5


ناشر: نص
نویسنده: استفن ج.چاپمن
قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (4) اثر هاشمی


ناشر: نوآور
نویسنده: امید هاشمی آرش نصیری طوسی ایرج فصیحی
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (3) اثر فصیحی


ناشر: نوآور
نویسنده: ایرچ فصیحی، امید هاشمی
قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (2) ویرایش دوم اثر فصیحی


ناشر: نوآور
نویسنده: ایرچ فصیحی امید هاشمی آزش نصیری طرسی
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (1) اثر فصیحی


ناشر: نوآور
نویسنده: مولف: ایرج فصیحی، امید هاشمی
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات (جلد سوم)


ناشر: یزدا
نویسنده: محمدحسین دهقان
قیمت: ۲۷,۵۰۰ تومان

آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات (جلد اول)


ناشر: یزدا
نویسنده: محمدحسین دهقان
قیمت: ۲۷,۵۰۰ تومان

آخرین پدیده های مهندسی تاسیسات (جلد دوم)


ناشر: یزدا
نویسنده: محمدحسین دهقان
قیمت: ۲۷,۵۰۰ تومان

اصول تعمیر ماشین های ظرفشویی


ناشر: قدیس
نویسنده: محسن جوینی
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

نانو تکنولوژی در صنعت نساجی


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: سید محسن فاطمی
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان