کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

کتاب جامع برق جلد اول


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس ایوب سعیداوی و مهندس عکاف
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب جامع برق جلد دوم


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس ایوب سعیداوی
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

تعمیر کار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس علی میاح
قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک ها


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: علی عراقی،فتح الله نظریان،احمد معیری
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

محاسبه و طراحی موتورهای االکتریکی القایی سه فاز


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: علی عراقی،علی رحیمیان پرور،محمد حیدری،احمد معیری
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی القایی تک فاز اونیورسال،سیم بندی آرمیچر


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: علی عراقی و همکاران
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کولر های آبی ساختمان ، تعمیر و نگهداری با ویرایش جدید


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: علی عراقی، احمد معیری، محمد حیدری، علی رحیمیان پرور
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

تعمیر و بازپیچی آرمیچرهای جریان مستقیم


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: رابرت روزنبرگ
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه های اتمی و آبی جلد دوم


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس ایوب سعیداوی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی جلد اول


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس ایوب سعیداوی
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

پلیمرهای مورد استفاده در عایق های الکتریکی


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: دکتر گیتی میرمحمد صادقی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

سوالات چهار گزینه ای جوش برق درجه 1و2


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس امید میاح
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

ماشین ابزار درجه 1


ناشر: انتشارات تعاونی سازمان آموزش فنی وحرفه ای
نویسنده: محمدعلی صافی
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

طراحی لوله کشی تهویه مطبوع


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: علی میاح-سیداحمدپورسیدمهدی
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب نصب تعمیر کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت


ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده: مهندس علی میاح
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

تحلیل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه (جدیدترین ویرایش)


ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده: پال سی کراوز،الگ واسینچوک،اسکالت دی سادهوف
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان