تهیه کتابها

خرید الکترونیکی

سامانۀ خرید الکترونیکی کتاب های انتشارات  کیفیت  راه اندازی شده است. دارندگان کارت های عضو شبکۀ شتاب می توانند از این

خدمات استفاده کنند.

خريد از دفتر انتشارات
 
   تلفن های تماس:88933341-09385026525
 
 
خريد از طريق تلفن

شما می توانید همه روزه ( بجز تعطیلات رسمی )از ساعت 9 صبح تا 5 بعداز ظهر با شمارۀ 88933341 و 09385026525

تماس بگیرید و كتاب های

مورد علاقۀ خودتان را سفارش بدهید. اگر در مناطق ۲۲گانۀ تهران زندگی می كنید، انتشارات کیفیت كتاب های شما را به وسیله ی

پیك حداكثر تا ۴۸ ساعت پس از دریافت سفارش برایتان می فرستد. اگر خارج از تهران زندگی می كنید كتاب های شما به وسیله ی

پست سفارشی برایتان فرستاده خواهد شد.

 
خرید از کتابفروشی ها 

انتشارات کیفیت در تهران، مراكز استان ها و بیشتر شهرهای ایران نمایندۀ فروش دارد. با مراجعه به كتاب فروشی های محل اقامت

خود می توانید كتاب های انتشارات کیفیت را تهیه كنید.