اخبار

دعوت به همکاری

۲۲ آذر ۱۳۹۴

انتشارات کیفیت در نظر دارد با همکاری اساتید دانشگاهها،هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای  در راستای آشنایی دانشجویان ودانش آموزان محترم با علم روز و کتبی کاربردی را به بازار عرضه نماید.لذا از اساتیدی که تمایل دارند در این زمینه ما را یاری نمایند دعوت به همکاری به عمل می آید.

با تشکر

انتشارات کیفیت