دانلود ها

2

جدول اطلاعات فنی

استانداردهای سیم لاکی

مشخصات قرقره های مورد استفاده در پیچش سیم لاکی

کد نوارهای رنگی روی مقاومت

موارد مصرف وحروف مشخصه روی سیم ها

علائم نشان دهنده مشخصات کاربردی دستگاهها

جریان مجاز سیم های عایق دار

طبقه بندی کنتا کتورها بر اساس مشخصات بار

ملاکهای انتخاب فیوز ، بی متال وکنتاکتور

  • تاریخ ثبت در سایت: ۴ دی ۱۳۹۳
  • تعداد دفعات دانلود: ۸۶۹۶
  • 18.89 مگابایت